Demo: R en Verzekeraars

Vaak spreken wij over de toepassingsmogelijkheden vanuit R voor verzekeringsmodellen. We hebben het dan zowel over het berekenen van premies, marktwaarde als ook reserves. Om de daad bij het woord te voegen hebben we onderstaande demo gemaakt. Deze demo laat de kasstromen en reserve-ontwikkeling voor levensverzekeringsmodellen zien. Alle inputvariabelen, zoals bijvoorbeeld duur en verzekerd bedrag, zijn variabel.

De ‘R en Verzekeraars’ demo is geheel gebouwd in R en wordt uitgevoerd op een Linux webserver. R is een open source software pakket met veel ingebouwde mogelijkheden voor statistische berekeningen en data analyse. Met behulp van Shiny kan er eenvoudig een web applicatie gemaakt worden. De applicatie is interactief met de web server. Door de parameters te veranderen zie je onmiddellijk het resultaat. De web applicatie kan door meerdere gebruikers tegelijk gebruikt worden. De gebruiker heeft alleen een browser nodig om de applicatie te kunnen gebruiken. Dergelijke applicaties kunnen, zoals hier, ook geïntegreerd worden in bestaande web omgevingen.

Uitleg

Contracten

Pure Endowment Contract

Een kapitaalverzekering betaalt uit in het geval dat de verzekerde een voorafgesproken periode overleeft. Indien de verzekerde in de verzekerde periode komt te overlijden wordt er niets uitgekeerd.

Endowment Contract

Een gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering met een overlijdensrisico verzekering. Deze betaalt een vooraf bepaald bedrag uit in geval van overlijden gedurende de verzekerde periode of een voorafbepaald bedrag indien de verzekerde aan het eind van de periode nog in leven is.

Term Contract

Een overlijdensrisicoverzekering heeft doorgaans een looptijd van vijf, tien, vijftien of twintig jaar en betaalt een vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde overlijdt binnen deze tijdsperiode en betaalt niets uit als de verzekerde binnen deze periode blijft leven.

Algemeen

De premie voor een verzekering is sterk afhankelijk van de rente en de sterftekans. Door de variabelen te veranderen, kunt u de premies voor verschillende scenario’s berekenen. De variabelen gender, age en contract duration hebben invloed op de sterftekans.

Year

Startjaar van de polis.

Insured amount / Yearly premium

Keuze tussen een vast bedrag of een jaarlijkse premie.

Gender of insured

Het geslacht van de verzekerde, dit is van invloed, omdat de sterftekansen van mannen en vrouwen anders zijn.

Age of insured

Leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering. De leeftijd is van invloed op de premie, omdat de sterftekans afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde.

Contract duration

Duur van het contract uitgedrukt in hele kalenderjaren.

Interest rate

De rente die is gebruikt om alle toekomstige cashflows uit te drukken in contante waarde.

Costs

De kosten van de polis zijn uitgedrukt als een percentage van de bruto jaarlijkse premie. Hoe hoger de kosten, hoe lager de netto jaarlijkse premie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?


Neem contact op