De 6 stappen naar succes!

“Wij zijn gespecialiseerd in data science”. Ik zie hier en daar nog wel eens wat scheve gezichten wanneer ik mijn vrienden of kennissenkring probeer uit te leggen wat de exacte werkzaamheden zijn van Veneficus. We maken voorspellende en voorschrijvende modellen die het mogelijk maken op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Dit is de meest eenvoudige uitleg wat mij betreft maar doet uiteraard nog steeds te kort aan het hoog creatieve, intelligente en dynamische werk wat hier gedaan wordt!

Gelukkig hebben wij intern een prachtig model ontwikkeld (want ja, daar zijn we goed in!). Dit model laat zien wat de zes stappen zijn naar succes, voor ieder bedrijf. Vaak als ik deze stappen toelicht, wordt het een stuk duidelijker en zien mensen dat het model ook van toepassing is op de eigen werkomgeving. Beslissingen gebaseerd op feiten zijn tenslotte van waarde voor iedere sector.

De 6 stappen naar succes

Proof of Concept Fase

Met nieuwe klanten en projecten gaan wij altijd aan de slag met ons model aan de hand van zes stappen. Door deze zes stappen te volgen, weten we zeker dat we het uiterste uit een project halen. De eerste drie stappen noemen we de Proof of Concept fase. In deze fase laten we de klant zien hoe wij met data te werk gaan én dat het daadwerkelijk nut heeft om van onze diensten gebruik te maken!

Van potentiescan tot overdracht

Stap 1 is de potentiescan. In deze fase vergaren we data van de nieuwe opdrachtgever, bijvoorbeeld uit spreadsheets, CRM marketing systemen etc.. Daarnaast halen we een groot aantal terabytes aan data (een terabyte staat gelijk aan 1000 gigabytes oftewel: héél véél data) uit kassasystemen of andere grote databases.

Op basis van al deze data beginnen we met het stellen van de eerste hypotheses. Bij een locatiepotentie scan kijken we bijvoorbeeld naar in wat voor omgeving een vestiging of winkel zit en welke winsten hier behaald kunnen worden. In deze fase geven we advies over de data en de structuur hiervan. De basis van data moet goed zijn om de analyse zo helder mogelijk te maken.

Wanneer alle benodigde data binnen is breekt stap 2 aan, de analyse. Onze econometristen analyseren alle data aan de hand van twee pijlers: data van de klant zelf én externe databronnen (zoals CBS en geografische data). Hierna zijn de quick wins al inzichtelijk, maar wat we natuurlijk willen is: draagvlak creëren. Dat doen we tijdens de 3e stap. Het is immers van groot belang dat deze nieuwe big data inzichten daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Make it happen

Na de derde stap gaan onze econometristen aan de slag met het Prototype (stap 4): het vormen van modellen uit de data-analyse. Hiervoor bouwen we custom made webapplicaties waarin grafische inzichten te zien zijn zoals de locaties van de beter lopende winkels, de mindere winkels en omschrijvingen van het type klanten. De betrouwbaarheid van onze solutions worden bij de implementatie (stap 5) getest. We laten hier de meerwaarde van de realisatie inzien. De opdrachtgever kan hier in zijn eigen omgeving in de cloud alle data vinden zoals processen, statistieken en welke acties nodig zijn om de dagelijkse verkoop te verbeteren.

En last but not least, stap 6: de overdracht. De klant kan het geheel of een gedeelte van onze oplossingen overnemen. Veneficus verzorgt een training zodat iedereen in alle lagen van de organisatie ermee aan de slag kan gaan. Feitje: het is belangrijk dat het model eens in de zoveel tijd APK gekeurd wordt om te zien of het nog steeds statistisch onderbouwd is. We raden aan om dit, afhankelijk van je business model, 2 tot 4 keer per jaar te doen.

Kortom: het is een verhaal van data dat wij u graag vertellen. Met deze zes stappen verzekeren wij u (meer) succes!

John Burggraaf

Auteur: John

Functie: Commercial Director

Terug