Login bij Houzr
Gratis demo

De optimale marktfit

Wat is Houzr?

Houzr faciliteert de tactische besluitvorming over de programmering van nieuwbouw- of herontwikkeling projecten.

De applicatie berekent de potentiële omzet, de kwantitatieve match met de marktvraag en de woonwensen, een kostenindicatie en winst van al deze configuraties. Houzr houdt daarbij rekening met verschillende situationele en economische scenario’s.

Als Houzr-gebruiker maak je betere beslissingen over het kopen van grond (tegen welke prijs), het deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, de invulling van een plan, de grondprijs die kan worden geboden en de uiteindelijk te hanteren vrij op naam prijs.

Veneficus

Houzr wordt ingezet voor

Veneficus

Massastudie

Project initiatie

Rendement optimalisatie

Optimaliseer je plot

Hoe werkt Houzr?

Plot intekenen

Teken eenvoudig en snel het projectplot op de kaart.

business-and-trade

Tekentoets

Houzr toetst miljoenen varianten en kijkt of ze passen binnen de gestelde kaders op het plot.

real-estate